Fyto-ondernemerscheck voor de telers van bloeiende potplanten

 

checkCheck uw eigen situatie

checkDoe geen check - bekijk alleen tips en filmpjes

 

Deze check gaat over algemene bedrijfshygiene, uitgangsmateriaal en een aantal plagen die een quarantainestatus hebben en waarvoor de overheid regels heeft opgesteld voor de bestrijding: tospovirussen, Californische trips en Thrips palmi, tabakswittevlieg, viroïden, Xanthomonas, Fusarium foetens, Radopholus en de rupsen Opogona en Duponchelia. Besmetting brengt de Nederlandse handel in gevaar. Bij alle ziekten is het belangrijk dat u zelf voldoende maatregelen neemt om ze te voorkomen. In deze check bekijkt u of u voldoende en de juiste maatregelen neemt.

Invullen van de check kost circa 10-15 minuten.
U vult de vragen in en krijgt direct een beoordeling van het risico in uw situatie. U ziet filmpjes en tips waarin collega-ondernemers uitleggen hoe zij de risico's proberen te beperken.

Deze check is volledig anoniem. Gegevens die u invult worden niet vastgelegd of gerapporteerd aan derden.