Colofon

Deze Fyto-ondernemerscheck is samengesteld door AgriHolland BV en CLM Onderzoek en Advies.

Met medewerking van:
NAK Plantum
Naktuinbouw KAVB
NVWA LTO vakgroep Boomteelt
LTO Noord Anthos
LTO Groeiservice NAO

Financiering: Ministerie van EL&I.

Deze fyto-ondernemerscheck was niet mogelijk geweest zonder de bereidheid van agrarische ondernemers zelf om voor de camera uitleg te geven over hun aanpak van fytosanitaire zaken. Wij danken hen voor hun openheid.

Zie ook persbericht 14 maart 2011

Disclaimer

De informatie op deze site is zorgvuldig samengesteld. Bovengenoemde partijen aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de informatie. U bent zelf verantwoordelijk voor toepassing in uw bedrijfssituatie.

Informatie

De check wordt regelmatig gecontroleerd op niet werkende links. Constateert u desondanks een foute link of heeft u andere vragen, neemt u dan direct contact op met AgriHolland, Aleid van der Kolk of Harrie Kootstra, tel. 0317-467666, infoagrihollandnl, Postbus 188, 6700 AD Wageningen.