Fyto-ondernemerscheck voor de laanboomteler

 

checkCheck uw eigen situatie

checkDoe geen check - bekijk alleen tips en filmpjes

 

Deze check gaat over algemene bedrijfshygiëne, bacteriën, Aziatische boktor, schimmels, aaltjes en eikenprocessierups. Bacterievuur, boktor, Phytophthora ramorum en eikenprocessierups hebben een quarantainestatus in de EU en de overheid heeft regels opgesteld voor de bestrijding. Besmetting door alle ziekten brengt de Nederlandse handel in gevaar. Het is belangrijk dat u als ondernemer zelf voldoende maatregelen neemt om ze te voorkomen. In deze check bekijkt u die maatregelen.

Invullen van de check kost circa 10-15 minuten.
U vult de vragen in en krijgt direct een beoordeling van het risico in uw situatie. U ziet filmpjes en tips waarin collega-ondernemers uitleggen hoe zij de risico's proberen te beperken.

Deze check is volledig anoniem. Gegevens die u invult worden niet vastgelegd of gerapporteerd aan derden.