Docentenhandleiding

     checkWerkwijze
     checkDe opdrachten
     checkFytoquest
     checkContact
     checkTerug naar hoofdmenu

 

Werkwijze

In de docentenhandleiding staat per opdracht beschreven voor welke uitstroomrichting(en) de opdracht geschikt is en voor welke werkprocessen en prestatie-indicatoren de opdrachten zijn afgestemd. Tijdens het werken aan de opdrachten vullen de leerlingen een (digitaal) antwoordformulier in dat kan worden toegevoegd in hun portfolio. Dit antwoordformulier staat bovenaan bij de opdrachten weergegeven.

 • NB. Als docent kunt u een ingevuld exemplaar van de antwoordenlijst opvragen bij AgriHolland, zie voor meer informatie 'contact'.

Laat de leerlingen eerst de werkwijze lezen voordat wordt gestart met de opdrachten.

 • In totaal zijn er vijf opdrachten ontwikkeld. Per opdracht staat aangegeven voor welke teelten of sectoren de opdracht bedoeld is. De docent geeft aan welke opdrachten voor de leerling van toepassing zijn.
 • Leerlingen kunnen de opdrachten alleen maken, maar leren meer als de opdrachten worden uitgevoerd in groepjes van 2 of 3 leerlingen.
 • De antwoorden op de opdrachten worden ingevuld op het Antwoordvel. Dit Antwoordvel is per opdracht te downloaden.
 • Na het uitvoeren van de opdrachten kan het antwoordvel worden toegevoegd aan het portfolio.
 • Een uitleg van de bedieningsknoppen is te vinden in het kopje Uitleg bovenin je scherm.
 • Voor problemen kunt u ook kijken op de FAQ's.

 

De opdrachten

Door te klikken op de opdracht van uw keuze komt u bij een korte beschrijving van de opdracht en een recente koppeling met het uitstroomprofiel, de werkprocessen en de prestatie-indicatoren van de Groene Standaard.

     checkOpdracht 1: Loonwerk en fytosanitair beleid
     checkOpdracht 2: Het belang van hygiëne op het bedrijf
     checkOpdracht 3: Liever voorkomen dan bestrijden
     checkOpdracht 4: Fytosanitaire maatregelen tijdens de handel
     checkOpdracht 5: Waarom is een keurmeester belangrijk?

 

Opdracht 1: Loonwerk en fytosanitair beleid

Deze opdracht is geschikt voor leerlingen in de uitstroomprofielen:

 • 'Vakbekwaam medewerker gemechaniseerd loonbedrijf (niveau 3)'
 • 'Manager gemechaniseerd loonbedrijf (niveau 4)'

Klik hier voor een uitgebreid overzicht van de opdracht met een koppeling naar de werkprocessen en prestatie-indicatoren.

Klik hier om naar de opdracht te gaan.

 

Opdracht 2: Het belang van hygiëne op het bedrijf

Deze opdracht is geschikt voor leerlingen in het uitstroomprofiel:

 • 'Manager teelt (niveau 4)'

Klik hier voor een uitgebreid overzicht van de opdracht met een koppeling naar de werkprocessen en prestatie-indicatoren.

Klik hier om naar de opdracht te gaan.

 

Opdracht 3: Liever voorkomen dan bestrijden

Deze opdracht is geschikt voor leerlingen in de uitstroomprofielen:

 • 'Vakbekwaam medewerker teelt (niveau 3)'
 • 'Manager teelt (niveau 4)'

Klik hier voor een uitgebreid overzicht van de opdracht met een koppeling naar de werkprocessen en prestatie-indicatoren.

Klik hier om naar de opdracht te gaan.

 

Opdracht 4: Fytosanitaire maatregelen tijdens de handel

Deze opdracht is geschikt voor leerlingen in de uitstroomprofielen:

 • 'Vakbekwaam medewerker Vershandel, logistiek en transport (niveau 3)'
 • 'Manager medewerker Vershandel, logistiek en transport (niveau 4)'

Klik hier voor een uitgebreid overzicht van de opdracht met een koppeling naar de werkprocessen en prestatie-indicatoren.

Klik hier om naar de opdracht te gaan.

 

Opdracht 5: Waarom is een keurmeester belangrijk?

Deze opdracht is geschikt voor leerlingen in de uitstroomprofielen:

 • Deze opdracht kan onder de examenstandaard Specialist logistiek en kwaliteit vallen. Deze examenstandaard wordt in het schooljaar 2011-2012 echter niet in de Groene Standaard aangegeven omdat er geen scholen zijn waar dit examenprofiel wordt gegeven.
 • Deze opdracht kan echter ook worden toegepast in: 'Manager teelt (niveau 4)'

Klik hier voor een uitgebreid overzicht van de opdracht met een koppeling naar de werkprocessen en prestatie-indicatoren.

Klik hier om naar de opdracht te gaan.

 

Fytoquest

Met de opdrachten behorend bij de fyto-ondernemerscheck heeft de leerling kunnen ondervinden wat een ondernemer moet doen om te voldoen aan de richtlijnen met betrekking tot fytosanitaire maatregelen. Vaak spelen er ook andere belangen vanuit consument, onderzoeker of ministerie. AgriHolland heeft met de fytoquest een interactieve game ontwikkeld waarmee leerlingen kunnen ondervinden hoe bijvoorbeeld een keurmeester tegen bepaalde problematieken staan.

De fytoquest is als lesmateriaal gericht op leerlingen van MBO-niveau 3/4 of Havo/VWO 4/5 die willen kennismaken met groen. De game kan door leerlingen zelfstandig worden uitgevoerd. Zie voor meer informatie de fytoquest.

 

Contact

De opdrachten worden regelmatig gecontroleerd op niet werkende links. Constateert u een foute link of onduidelijkheden in de vraagstelling, neemt u dan direct contact op met
 of tel. 0317-467666.

Wilt u als docent de antwoorden op een webquest onvangen, neem dan contact op met .

 

Terug naar het hoofdmenu.