Opdrachten

Lees eerst de werkwijze voordat je met de opdrachten begint!

Werkwijze

  • In totaal zijn er vijf opdrachten ontwikkeld. Per opdracht staat aangegeven voor welke teelten of sectoren de opdracht bedoeld is. De docent geeft aan welke opdrachten voor jou van toepassing zijn.
  • De opdrachten die je moet maken staan aangegeven met check
  • De antwoorden op de opdrachten vul je in op het antwoordvel. Dit antwoordvel is per opdracht te downloaden.
  • Na het uitvoeren van de opdrachten kan het antwoordvel worden toegevoegd aan het portfolio.
  • Je kunt de opdrachten in je eentje maken, maar je leert meer als je dit doet in groepjes van 2 of 3 leerlingen.
  • Klik voor een uitleg van de bedieningsknoppen op 'Uitleg' bovenin je scherm.

De opdrachten

     checkOpdracht 1: Loonwerk en fytosanitair beleid
     checkOpdracht 2: Het belang van hygiëne op het bedrijf
     checkOpdracht 3: Liever voorkomen dan bestrijden
     checkOpdracht 4: Fytosanitaire maatregelen tijdens de handel
     checkOpdracht 5: Waarom is een keurmeester belangrijk?

 

Terug naar het hoofdmenu.