Fytosanitaire info en tips voor de laanboomteler

Algemene bedrijfshygiëne

Vaste werkwijze hygiënische handelingen

Het loont voor een kwekerij om mensen te hebben die ziekten kunnen herkennen

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met vruchtboomkweker Han Fleuren: Op de kwekerij hebben we een persoon die aanspreekpunt is voor Naktuinbouw. Je moet daarnaast wel mensen hebben die mee kunnen kijken. Alle afwijkingen worden meegenomen en gecontroleerd. Ook zijn er medewerkers die een foto maken van een verdachte plant.

Werken met een vast stramien voor hygiëne

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met Harm Horlings van boomkwekerij M. van den Oever: We werken met een vast stramien voor bedrijfshygiëne. Ook in het kader van certificering is een vast stramien ontwikkeld. In de omschakeling naar het Milieukeurcertificaat voeren we een bovenwettelijke norm die gehanteerd wordt.

Regelmatig een risicoinventarisatie op quarantaine-organismen uitvoeren

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met Harm Horlings van boomkwekerij M. van den Oever: De risico-inventarisatie op quarantaine-organismen voor het bedrijf doen we grotendeels zelf. De controles in het kader van bacterievuur worden uitgevoerd door Naktuinbouw.

Als je bewuste risico's neemt op je bedrijf, dan benadeel je de hele sector

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met vruchtboomkweker Han Fleuren: Als men alleen maar focussed op het telen van producten die goed verkopen dan kun je in de problemen komen. Stel dat je materiaal uit het buitenland haalt waar een ziekte op zit, en je teelt er toch mee door, dan benadeel je de hele sector.

Personeel en leveranciers motiveren

Maak een instructievideo voor het personeel

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met vruchtboomkweker Han Fleuren: Ik denk dat het geen kwaad kan dat er instructievideo's worden ontwikkeld. De glastuinbouw heeft al mooie voorbeelden laten zien van films waarbij alle werkzaamheden worden uitgelegd.

Zorg dat je personeel op de hoogte is middels opleidingen en cursussen

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met vruchtboomkweker Han Fleuren: Zorg dat je aandacht besteedt aan fytosanitaire zaken in de bedrijfsopleidingen. Je kunt ook een keurmeester uitnodigen op je bedrijf voor een bijeenkomst waarbij alle medewerkers aanwezig zijn.

Naar boven

Uitgangsmateriaal en grond

Informatie vergaren

Fytosanitair beleid wordt steeds belangrijker

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met Harm Horlings van boomkwekerij M. van den Oever: Het hele fyto-verhaal wordt steeds belangrijker. Als ik zie hoeveel tijd de mensen op kantoor besteden aan het onderhandelen over fytosanitaire maatregelen, ik denk niet dat iedereen zich daar bewust van is.

Bacterievuur en boktor belangrijkste quarantaineorganismen

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met Harm Horlings van boomkwekerij M. van den Oever: Voor ons in de laanbomenteelt zijn de belangrijkste quarantaineorganismen die we verplicht zijn te voorkomen het bacterievuurprobleem en de boktor. Dit zijn de zaken waar het meeste discussie over is.

Er komen steeds meer nieuwe ziekten, de wereld wordt steeds kleiner

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met keurmeester Coen Suilen: Er komen steeds meer nieuwe ziektes in Nederland. Zo komen er acers uit China vanwege de goedkope prijs, terwijl we in Nederland ook genoeg telen. Het is een bewust risico dat wordt genomen.

Risico van huurland

Teelt op AM-vrije gronden is verplicht

Bekijk de linkBekijk de link

Met het oog op (behoud van) de export stelt Nederland eisen in verband met AM, terwijl dat volgens de EU-wet niet verplicht is. In de Regeling bestrijding schadelijke organismen is voorgeschreven dat de teelt in Nederland op AM vrije percelen of binnen aardappelteeltverbodsgebieden plaats moet vinden. Ook het voor deze teelt gebruikte plantmateriaal dient afkomstig te zijn van percelen die vrij zijn van AM of gegroeid zijn in één van de aardappelteeltverbodsgebieden.

Kijken naar grondkeuze ivm AM-vrij verklaring

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met rozenteler Rob Wijnhoven: Je moet goed van tevoren kijken op welke grond je teelt. Zit er geen AM-vrij verklaring op, dan moet je daar niet op gaan telen en neem je een groot risico als je dat wel gaat doen.

Je neemt als teler een bewust risico wanneer je gaat telen op niet-bemonsterde grond

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met keurmeester Coen Suilen: Wat ik wel eens tegenkom in gebieden waar bijna geen AM voorkomt dat er alvast geteeld wordt voordat er een monster wordt genomen. Als er dan alsnog AM wordt gevonden wordt het perceel vastgelegd, je neemt als teler bewust een groot risico.

Voorzorgsmaatregelen bij een nieuw perceel

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met Harm Horlings van boomkwekerij M. van den Oever: We gaan het perceel eerst bemonsteren en er wordt een AM-vrij verklaring aangevraagd. Daarnaast wordt gekeken naar het voedings- en vochtgehalte van de bodem.

Uitgangsmateriaal

Kweker mag kiezen voor eigen of virusvrij uitgangsmateriaal

Vroeger waren laan- en sierboomtelers verplicht om soortecht materiaal, en voorzover van toepassing ook virusvrij, van NAKB te gebruiken. Tegenwoordig is het gebruik vrijwillig; de kweker maakt zijn eigen keus daarin. Sommige kwekers kiezen ervoor eigen materiaal te knippen vanwege het gemak of de kosten. Maar kwekers kunnen daardoor tegen problemen aanlopen.

Ziektevrij uitgangsmateriaal

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met Harm Horlings van boomkwekerij M. van den Oever: We gebruiken in principe ziektevrij uitgangsmateriaal. De materialen die worden opgeplant worden eerst gecontroleerd op kwaliteit en ziekten.

Virusvrij uitgangsmateriaal

Bekijk de linkBekijk de link

Virusvrij gecertificeerd materiaal biedt veel voordelen. Voor de boomkweker is de gezondheid en de vitaliteit van het door hem gebruikte uitgangsmateriaal van grote invloed op de resultaten in de kwekerij. Een betere aanslag en een vitale groei van het gewas resulteren in een hoger rendement. Op dit punt maakt het niet uit of het om vruchtbomen, laanbomen, sierbomen of sierstruiken gaat.

Leveranciers beoordelen op kwaliteit

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met Harm Horlings van boomkwekerij M. van den Oever: Ja, we hebben een leveranciersbeoordeling. We maken gebruik van A, B en C-leveranciers. Die beoordeling gaat over kwaliteit en sortiment. Tevens de klantvriendelijkheid van het bedrijf speelt mee.

Aantasting gevonden

Werk van onbesmet naar besmet

Bekijk de linkBekijk de link

Signaleert iemand een verdachte plant? Markeer de plek en sluit het pad af, zodat dit voor medewerkers zichtbaar is. Werk met handelingen van niet besmet gewas naar verdacht besmet gewas toe. En beslis zo snel mogelijk wat te doen met de verdachte planten.

Dagelijks de gewassen langs

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met Harm Horlings van boomkwekerij M. van den Oever: Wij lopen dagelijks langs de gewassen. We hebben vier personen die als aanspreekpunt dienen. Deze personen kunnen signaleren of er iets met het gewas aan de hand is.

Verdachte planten verwijderen

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met Harm Horlings van boomkwekerij M. van den Oever: In eerste instantie wordt onderzocht wat de aantasting is. Blijkt het ernstig te zijn dan wordt de plant verwijderd en vernietigd.

Plant bij uitval een minder gevoelige soort

Bekijk de linkBekijk de link

Wanneer er als gevolg van ziekte of aantasting bomen zijn uitgevallen, is het herplanten van dezelfde soort of boomsoorten die ook die gevoeligheid vertonen niet aan te bevelen.

Naar boven

Bacteriën

Herkenning en infectieroutes van bacterievuur

Optimale omstandigheden voor bacterievuurbesmetting

Bekijk de linkBekijk de link

Een temperatuur van rond de 20 graden en een luchtvochtigheid boven 60% zorgen ervoor dat bacterievuur (Erwinia amylovora) zich goed kan verspreiden. Eventuele hagelbuien en storm maken het risico nog groter. Let in die omstandigheden goed op bruinzwart verkleuren, verdorren en verschrompelen van bladeren en twijgen bij gevoelige soorten als Crataegus, Cotoneaster en Malus. Verwijder zieke delen van de plant en stop deze direct in een plastic zak. Hiermee wordt versleping van de ziekte voorkomen. In de bufferzones moet de hele aangetaste plant vernietigd worden. De meest veilige manier om de zieke planten of delen ervan te vernietigen is verbranding.

Als bij de buren bacterievuur wordt gevonden heb jij ook een probleem

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met vruchtboomkweker Han Fleuren: Het probleem met bacterievuur is; ook al heb ik alles prima op orde, bij de buurman met een mindere teeltmoraal kan het gewoon voorkomen. Wordt er binnen 500 meter van mijn perceel bacterievuur gevonden, dan gaat mijn perceel wel op slot.

Hoe herken je bacterievuur

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met Harm Horlings van boomkwekerij M. van den Oever: Bacterievuur lijkt op een soort verwelkingsziekte. Het begint in de toppen van de bomen, de takken worden zwart en er komt vocht uit de takken.

Planten in goede conditie houden tegen bacterievuur

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met Harm Horlings van boomkwekerij M. van den Oever: Je kunt zorgen dat je planten in conditie zijn. Maar het kan je alsnog overkomen, het is een ziekte die letterlijk aan komt waaien.

Regelmatig controleren op aantasting

Meer controles in bacterievuurgebied

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met Harm Horlings van boomkwekerij M. van den Oever: Als je in een bacterievuurgebied zit betekent dit voor de teelt dat er meer controles zijn per jaar. Daarnaast wordt de omgeving van de kwekerij gecontroleerd op bacterievuur.

Bacterievuur kan zich snel uitbreiden, zorg dat je verdachte planten direct verwijderd

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met vruchtboomkweker Han Fleuren: Ik kan me een perceel herinneren waarbij we dagenlang verdachte planten konden verwijderen. Uiteindelijk is het perceel maar geheel gerooid, omdat de ziekte bleef voortwoekeren. In een straal van 1 meter rond een besmette boom moet je ook alle gezonde bomen verwijderen.

Ontsmetten van gereedschap

Gebruikt gereedschap altijd ontsmetten

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met Harm Horlings van boomkwekerij M. van den Oever: De mensen die op snoeiplateaus staan hebben altijd ontsmettingsmiddel bij zich.

Opsporen buiten bufferzones

Probeer ook buiten de bufferzones besmette planten te verwijderen

Bekijk de linkBekijk de link

Buiten de bufferzones is bestrijding van bacterievuur niet verplicht. Wel hebben boomkwekers en fruittelers er groot belang om besmette planten te verwijderen en vernietigen. Dit kan aantasting van productiepercelen voorkomen.

Cotoneaster en meidoorn verwijderen in bufferzones

Bekijk de linkBekijk de link

In de bufferzones is het verboden bepaalde soorten die vatbaar zijn voor bacterievuur aan te planten. Te weten: Planten van Cotoneaster salicifolius floccosus, Cotoneaster salicifolius, Cotoneaster watereri en de daartoe behorende cultivars en Photinia davidiana Meidoornsoorten Crataegus calycina (koraalmeidoorn), Crataegus laevigata (tweestijlige meidoorn) en Crataegus monogyna (eenstijlige meidoorn) met uitzondering van de cultivars.

Pear decline

Pear decline toenemend probleem bij laanbomen

Bekijk de linkBekijk de link

Fytoplasma's zijn bacteriën zonder celwand en worden overgebracht door een insect, zoals een vlo. Pear Decline vormt, mede door het wegvallen van een middel (Mitac) voor de bestrijding van perebladvlo, een toenemend probleem bij zowel vruchtbomen als laanbomen. De quarantaineziekte wordt behalve door perebladvlo ook via oculaties en enthout overgebracht. Aantasting varieert sterk per bedrijf en jaar; in de laanbomenteelt is de gemiddelde schatting ca 5% en worden vooral jonge bomen aangetast.

Naar boven

Aziatische boktor

Herkennen en infectieroutes Aziatische boktor

De Aziatische boktor in beeld

Bekijk de linkBekijk de link

De Aziatische boktor wordt ongeveer 3 centimeter lang en heeft lange antennes. De kever is zwart heeft ongeveer 20 onregelmatige vlekken op de dekschilden. Aziatische boktorren komen voor in twee soorten: de Anoplophora glabripennis en Anoplophora chinensis. Deze boktorren herken je onder andere aan de ronde uitvlieggaten, boormeel aan de voet van aangetaste bomen of op takken, bastvraat van volwassen kervers aan takken en twijgen en uittredend sap in de vorm van bloedingen op de bast. Bekijk de foto's in de Beeldenbank.

Laanbomenteler moet zich ook informeren over Oost-Aziatische boktor

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met Harm Horlings van boomkwekerij M. van den Oever: Laanboomtelers informeren zich ook over de Oost-Aziatische boktor. In de omgeving hier zit een teler die Acers importeert uit China, een waardplant voor de boktor. Het is een grote bedreiging voor de teelt.

Gevolgen voor het bedrijf na de ontdekking van de boktor in Boskoop

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met Piet van Leijden van boomkwekerij Hanno Hardijzer: We kregen te maken met een exportverbod omdat we binnen twee kilometer van de haard zaten. Dat heeft in ons geval twee weken geduurd voordat we weer mochten exporteren. Emotioneel doet het echter ook veel met je, want bij een groter exportverbod kan dat het einde van je bedrijf betekenen.

Leefwijze en verspreiding Aziatische boktor

Bekijk de linkBekijk de link

De Aziatische boktorren verspreiden zich door in hun directe omgeving eitjes te leggen in de bast van vele bomen en plantensoorten, waarbij de voorkeur uitgaat naar Esdoorns (Acer spp.). In het voorjaar en de zomer ontwikkelen de larven zich tot boktorren. De kevers knagen een rond uitvlieggat en verlaten de boom. Bij het aantreffen van uitvlieggaten bestaat de kans op nieuw aangetaste bomen in de omgeving. De laatste jaren is Anoplophora chinensis meerdere malen bij importen aangetroffen. De boktorren waren in deze gevallen meegekomen met uit Azië geïmporteerde boompjes. Het is ook mogelijk dat deze boktorren meekomen met houten verpakkingsmaterialen.

Overzicht Aziatische boktorren

Bekijk de linkBekijk de link

Op de website van de NVWA staat een overzicht van aantastingen door beide soorten boktorren die in diverse plaatsen in Nederland zijn gevonden. Er staat beeld om de boktor te herkennen. En een lijst van bomen die worden aangetast (waardplanten). Via de site kunt u aantastingen melden.

Opletten bij import vanuit China

De Aziatische boktor is de laatste jaren wel eens aangetroffen bij import van boomteeltproducten vanuit China. Niet alleen in het plantmateriaal, maar ook in houten verpakkingsmaterialen kan het insect ons land binnenkomen.

Let op verpakkingshout

Let er op dat het verpakkingshout uit Azie is behandeld tegen boktor

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met Piet van Leijden van boomkwekerij Hanno Hardijzer: Als het materiaal uit Azie komt, controleer ik er streng op dat het verpakkingshout is behandeld tegen boktor. Je herkent dat aan het merk op de kist.

Maatregelen tegen de Aziatische boktor

Extra maatregelen om handelsverbod te voorkomen

Bekijk de linkBekijk de link

In bufferzones tegen de Oost-Aziatische boktor worden soms aanvullende maatregelen van kracht. Dit was in 2010 in Boskoop het geval. Als die maatregelen strikt worden naageleefd door alle kwekers kan worden voorkomen dat de EU alsnog een handelsverbod oplegt. Een handelsverbod geeft forse schade voor de export. De maatregelen die op dit moment van kracht zijn staan op www.raadvoordeboomkwekerij.nl

Bomen structureel inspecteren op aanwezigheid van de boktor

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met Piet van Leijden van boomkwekerij Hanno Hardijzer: Dat heeft inderdaad zin. Als je al regelmatig controles uitvoert naar andere ziekten en plagen, dan neem je de controle op de aanwezigheid van de boktor mee.

Zelf schadebeelden herkennen

Op welke schadebeelden letten bij de boktor

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met Piet van Leijden van boomkwekerij Hanno Hardijzer: We letten vooral op uitvlieggaten en op zaagsel dat rond de planten te vinden is en wat onverklaarbaar is. Van de boktor zelf kan er ook vraatschade te zien zijn op de bladeren.

Naar boven

Schimmels

Herkennen en infectieroutes van Verticillium

Schimmels voorkomen door goede hygiëne

Bekijk de linkBekijk de link

Schimmelsporen of ziektekiemen zitten niet alleen op planten maar kunnen ook voorkomen op potten in goten of andere dode materialen waar de planten uiteindelijk mee in aanraking komen. Zorg daarom dat ook deze materialen schoon blijven en dat zich geen schimmelsporen kunnen nestelen op rommelige plekken. Houd vloeren en paden vrij van rommel en controleer uitgangsmateriaal op plantresten. Veeg het containerveld voor de teelt schoon - dit voorkomt onkruid en levermos en het achterblijven van ziekten op gewasresten. Maak grondbewerking- en rooimachines regelmatig schoon. Het is ook belangrijk om te werken van gezonde naar eventuele zieke percelen.

Verticillium pas laat gesignaleerd

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met rozenteler Rob Wijnhoven: Het probleem met Verticillium is dat de infectie zich via de bodem verspreidt. Je ziet pas via een laat stadium dat de schimmel zich in de bodem bevindt.

Verticillium aantasting van Iep

Iepziekte voorkomen en bestrijden

Bekijk de linkBekijk de link

Verwelkingsziekte in iep kan veroorzaakt worden door de schimmels Verticillium albo-atrum en V. dahliae. Beide soorten koloniseren de wortels van de gastheer. Ze groeien nauwelijks in de grond. Grondontsmetting en verhitting van de grond zouden kunnen helpen bij de bestrijding. In veldsituaties is hygiëne van groot belang. Het planten van Verticillium-vrij boommateriaal in bodems waar de schimmels niet voorkomen is een praktische benadering om het aantal ziektegevallen te reduceren. Wanneer men toch symptomen van door Verticillium sp. geïnduceerde verwelking waarneemt dan de aangetaste takken verwijderen. De geïnfecteerde bomen moet men tevens goed water geven en bemesten. Het kweken van iepen die resistent zijn tegen verwelkingsziekte veroorzaakt door Verticillium sp. is een andere mogelijkheid om uitval van iepen te voorkomen.

Massaria bij plataan

Massariaziekte bij plataan

Bekijk de linkBekijk de link

De schimmel Massaria veroorzaakt een snel optredende houtrot in takken van platanen, met takbreuk als gevolg. Op droge standplaatsen is het schadebeeld nadrukkelijker te zien dan op plaatsen waar de watervoorziening beter is.

Gevoeligheid voor Phytophthora

Verspreiding van Phytophthora ramorum

Bekijk de linkBekijk de link

P. ramorum verspreidt zich in Nederland meestal via Rhododendrons. Vooral verwilderde Rhododendrons in bossen zijn erg vatbaar, omdat er door gebrek aan licht slappe planten ontstaan en omdat in de luwe schaduw de planten vaak lang nat blijven. Vocht is essentieel voor infectie. Door de vorming van sporen kan P. ramorum zich verder verspreiden. Rhododendrons gaan meestal niet dood aan de ziekte, andere waardplanten, zoals beuk, juist wel.

Informatie Phytophthora ramorum

Bekijk de linkBekijk de link

Phytophthora ramorum is in Nederland een nieuwe schimmelziekte. In de Verenigde Staten veroorzaakte de ziekte grote sterfte onder eiken en enkele andere boomsoorten. In Nederland is de ziekte op kwekerijen aangetroffen op Rhododendron, Taxus en Viburnum. Om verspreiding te voorkomen heeft de NVWA een aantal verwijdermethoden opgesteld, om de (vermoedelijk) door Phytophthora ramorum aangetaste planten en gewasresten (van rododendron) zonder risico's op te ruimen.

Schoon gietwater

Gietwater moet schoon zijn

Bodemschimmels en aaltjes verspreiden zich via water snel over het hele bedrijf. Gietwater moet schoon zijn. Vooral bij hergebruik van gietwater loopt u grote kans in de problemen te komen. Ontsmetten van water voorkomt veel problemen.

Vruchtwisseling bij herplant

Verticillium voorkomen met schone planten in schone grond

Bekijk de linkBekijk de link

Vooral in de teelt van laanbomen en rozen kan aanzienlijke schade door Verticillium optreden. Bestrijding van de ziekte in aangetaste planten is niet mogelijk; de enige zinvolle bestrijding is het voorkomen van besmetting. Laat vooraf altijd een nieuw perceel bemonsteren. Verticillium infecties komen vanuit de grond. Laat de grond van nieuwe percelen onderzoeken, controleer stek-, ent- en oculatiehout op inwendige verkleuring. Voorkom op besmette percelen onkruidgroei of zorg voor een graslaag onder de bomen.

Vruchtwisseling met afrikaantjes of gras

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met Harm Horlings van boomkwekerij M. van den Oever: We gebruiken in de laanbomenteelt bij de vruchtwisseling drie mogelijkheden. De teelt van afrikaantjes, de teelt van soedangras en het gebruik van grasbanen.

Naar boven

Aaltjes

Herkenning en infectieroutes van aaltjes

Teelt op AM-vrije percelen vanwege de export

Bekijk de linkBekijk de link

De EU stelt geen AM-eisen meer aan boomkwekerijproducten, vanaf 1 juli 2010. Met het oog op de export heeft het Productschap Tuinbouw echter een verordening vastgesteld die teelt op AM-vrije percelen voorschrijft.

Welke aaltjes spelen een rol in de laanboomteelt

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met Harm Horlings van boomkwekerij M. van den Oever: Engerlingen spelen een grote rol, maar in principe moeten alle bodemorganismen die aan de wortels vreten worden bestreden.

Aaltjesvrij uitgangsmateriaal

Start een teelt met schoon uitgangsmateriaal

Bekijk de linkBekijk de link

Hygiëne start bij een goede controle van het plantmateriaal.

Zelf monsters laten nemen

Neem voldoende bodemmonsters om aaltjes te bepalen

Laat op nieuwe hoeken altijd een aaltjesmonster nemen om de aaltjespopulatie te bepalen. De aaltjespopulatie kan plaatselijk sterk verschillen. Hoe meer monsters er worden gestoken op een hectare, hoe nauwkeuriger beeld u krijgt.

Maatregelen tegen aaltjes

Combinatie Taxus en Tagetes tegen wortellesieaaltjes

Bekijk de linkBekijk de link

Vruchtwisseling kan helpen om problemen door aaltjes en bodemschimmels te beperken. Vaste planten kunnen problemen geven in een vruchtwisseling met boomkwekerijgewassen, omdat de meeste vaste planten vatbaar zijn voor Pratylenchus penetrans (wortellesieaaltje) en Meloidogyne hapla. Een ruimere rotatie van Rosaceae met akkerbouwgewassen kan aaltjes tegengaan. De bovenste teeltlaag van de bodem 'schoonmaken' van aaltjes kan met een teelt van Taxus baccata of Tagetes of een combinatie hiervan. Tagetes onderdrukt het wortellesieaaltje en Taxus baccata is een slechte waardplant. Dat constateert PPO uit onderzoek in een geïntegreerd bedrijfssysteem.

Inzet natuurlijke vijanden

Bekijk de linkBekijk de link

De inzet van natuurlijke vijanden om aaltjes te verdrijven is bekend maar er is nog maar beperkte ervaring mee. In de laanbomen is er een zeer breed sortiment en daardoor grote variatie in gewassen en belagers.

Tagetes beste voor bestrijding wortellesieaaltjes

Bekijk de linkBekijk de link

Uit onderzoek, uitgevoerd door PPO, blijkt dat wortellesieaaltjes nog steeds het best bestreden kunnen worden door Tagetes. Een alternatief waar in de bollenteelt mee wordt gewerkt is groenbemesters in de strijd tegen gewone wortellesieaaltjes.

Aaltjesschema.nl

Bekijk de linkBekijk de link

Op de website van Aaltjesschema kunt u meer informatie vinden over schadelijke aaltjes.

Naar boven

Eikenprocessierups

Herkenning en infectieroutes eikenprocessierups

Welke maatregelen neem je tegen eikenprocessierups

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met Harm Horlings van boomkwekerij M. van den Oever: Controleren op binnenkomend materiaal en op de kwekerij. In de zomer is dat echter lastig en zie je het vaak pas wanneer de bladeren weer beginnen te vallen.

Handelsbarrieres voorkomen

Welke mogelijkheid hebben we om de handel open te houden ivm eikenprocessierups

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met Harm Horlings van boomkwekerij M. van den Oever: Ik denk dat we de handel moeten open houden. We moeten dus in overleg gaan met de buitenlandse instanties om een oplossing te bieden voor het probleem.

Waarom is de eikenprocessierups een probleem

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met Harm Horlings van boomkwekerij M. van den Oever: De Engelse PD heeft aangekondigd om importbeperkingen te leggen op eiken uit Nederland. Dit is een van de meest verkochte bomen in Nederland.