Fytosanitaire info en tips voor de vruchtboomteler

Algemene bedrijfshygiëne

Vaste werkwijze hygiënische handelingen

Het loont voor een kwekerij om mensen te hebben die ziekten kunnen herkennen

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met vruchtboomkweker Han Fleuren: Op de kwekerij hebben we een persoon die aanspreekpunt is voor Naktuinbouw. Je moet daarnaast wel mensen hebben die mee kunnen kijken. Alle afwijkingen worden meegenomen en gecontroleerd. Ook zijn er medewerkers die een foto maken van een verdachte plant.

Binnen een bedrijf zou je een checklist moeten hebben gericht op fytosanitaire zaken

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met vruchtboomkweker Han Fleuren: Ik denk dat je een soort checklist moet maken binnen je bedrijf. Daar zou je iemand voor moeten aanwijzen die rondloopt en daar ook een soort van erkenning voor krijgt. Binnen de branche is er nog geen algemeen protocol.

Als je bewuste risico's neemt op je bedrijf, dan benadeel je de hele sector

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met vruchtboomkweker Han Fleuren: Als men alleen maar focussed op het telen van producten die goed verkopen dan kun je in de problemen komen. Stel dat je materiaal uit het buitenland haalt waar een ziekte op zit, en je teelt er toch mee door, dan benadeel je de hele sector.

Personeel en leveranciers motiveren

Zorg dat je personeel op de hoogte is middels opleidingen en cursussen

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met vruchtboomkweker Han Fleuren: Zorg dat je aandacht besteedt aan fytosanitaire zaken in de bedrijfsopleidingen. Je kunt ook een keurmeester uitnodigen op je bedrijf voor een bijeenkomst waarbij alle medewerkers aanwezig zijn.

Maak een instructievideo voor het personeel

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met vruchtboomkweker Han Fleuren: Ik denk dat het geen kwaad kan dat er instructievideo's worden ontwikkeld. De glastuinbouw heeft al mooie voorbeelden laten zien van films waarbij alle werkzaamheden worden uitgelegd.

Naar boven

Uitgangsmateriaal en grond

Informatie vergaren

Besparen op de keurmeester kan met gewassen waar geen q-organismen in zitten

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met keurmeester Coen Suilen: Wanneer je gewassen teelt waar geen quarantaineziekten in zitten kun je besparen op de keurmeester middels het werken met een goed kwaliteitssysteem.

Je moet van tevoren weten wat de eisen van het importerende land zijn

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met vruchtboomkweker Han Fleuren: Stel dat je wilt exporteren naar de Oekraine, dan moet je ervoor zorgen dat je weet welke eisen aan het product worden gesteld. Als een teler zegt dat hij bepaalde problemen niet heeft omdat hij alleen in Nederland levert, dan kun jij als exporteur wel voor grote problemen komen te staan.

Men moet ervoor zorgen dat de juiste informatie altijd beschikbaar is

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met vruchtboomkweker Han Fleuren: Stel dat ik niets weet van een bepaalde ziekte die op mijn bedrijf wordt gevonden, dan ga ik zo snel mogelijk op zoek naar die informatie. Ik moet dan wel weten waar ik die informatie kan vinden.

Er komen steeds meer nieuwe ziekten, de wereld wordt steeds kleiner

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met keurmeester Coen Suilen: Er komen steeds meer nieuwe ziektes in Nederland. Zo komen er acers uit China vanwege de goedkope prijs, terwijl we in Nederland ook genoeg telen. Het is een bewust risico dat wordt genomen.

Risico van huurland

Teelt op AM-vrije gronden is verplicht

Bekijk de linkBekijk de link

Met het oog op (behoud van) de export stelt Nederland eisen in verband met AM, terwijl dat volgens de EU-wet niet verplicht is. In de Regeling bestrijding schadelijke organismen is voorgeschreven dat de teelt in Nederland op AM vrije percelen of binnen aardappelteeltverbodsgebieden plaats moet vinden. Ook het voor deze teelt gebruikte plantmateriaal dient afkomstig te zijn van percelen die vrij zijn van AM of gegroeid zijn in één van de aardappelteeltverbodsgebieden.

Kijken naar grondkeuze ivm AM-vrij verklaring

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met rozenteler Rob Wijnhoven: Je moet goed van tevoren kijken op welke grond je teelt. Zit er geen AM-vrij verklaring op, dan moet je daar niet op gaan telen en neem je een groot risico als je dat wel gaat doen.

Grondsoort onderzoeken waarop je wilt gaan produceren

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met rozenteler Rob Wijnhoven: Wij onderzoeken bewust elke grondsoort waar wij gaan produceren op een aantal voor ons belangrijke factoren.

Je neemt als teler een bewust risico wanneer je gaat telen op niet-bemonsterde grond

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met keurmeester Coen Suilen: Wat ik wel eens tegenkom in gebieden waar bijna geen AM voorkomt dat er alvast geteeld wordt voordat er een monster wordt genomen. Als er dan alsnog AM wordt gevonden wordt het perceel vastgelegd, je neemt als teler bewust een groot risico.

Bij gepachte grond goed de geschiedenis kennen

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met rozenteler Rob Wijnhoven: Je moet goed de geschiedenis van de grond kennen en je moet een paar jaar vooruit kijken. Doe veel bodemonderzoeken zodat je weet wat er in de bodem speelt.

Uitgangsmateriaal

Vruchtboomkwekers gebruiken virusvrij uitgangsmateriaal

Vruchtboomkwekers moeten gegarandeerd soortecht en virusvrij basismateriaal gebruiken, anders hebben ze geen afzet, stelt Gerard Jongedijk van de Vermeerderingstuinen.

Gecontroleerd uitgangsmateriaal beste om Xanthomonas te voorkomen

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met vruchtboomkweker Han Fleuren: gecontroleerd uitgangsmateriaal is de beste methode om Xanthomonas te voorkomen. Hier zou meer draagvlak voor moeten komen binnen de sector.

Het is belangrijk dat het uitgangsmateriaal vrij is van ziekten

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met keurmeester Coen Suilen: Van veel collega's hoor ik dat het stekhout nog uit het plantsoen wordt geknipt. Dat zijn echter ongecontroleerde objecten. Daar zit dus een behoorlijk risico aan.

In de vruchtboomkwekerij wordt tracking en tracing heel ver doorgevoerd

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met vruchtboomkweker Han Fleuren: In de vruchtboomkwekerij wordt van oudsher tracking en tracing heel ver doorgevoerd. Van alle partijen is de herkomst van de onderstam en entmateriaal bekend. Bij partijen van dezelfde rassen maar met een andere leverancier of andere onderstam wordt een apart partijnummer gebruikt.

Aantasting gevonden

Werk van onbesmet naar besmet

Bekijk de linkBekijk de link

Signaleert iemand een verdachte plant? Markeer de plek en sluit het pad af, zodat dit voor medewerkers zichtbaar is. Werk met handelingen van niet besmet gewas naar verdacht besmet gewas toe. En beslis zo snel mogelijk wat te doen met de verdachte planten.

Terug herleiden waar een ziekte vandaan komt is wel belangrijk

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met keurmeester Coen Suilen: Het is wel belangrijk om een plant terug te kunnen volgen via het plantenpaspoort. Als er een ziekte aangetroffen is, dan kun je herleiden waar de ziekte vandaan komt. Loop je op een bedrijf, zorg dan dat je als laatst op een besmet perceel gaat werken, waarna je het gereedschap moet ontsmetten.

Naar boven

Bacteriën

Herkenning en infectieroutes van bacterievuur

Waardplanten bacterievuur

Bekijk de linkBekijk de link

In de EU worden de volgende planten als waardplant van bacterievuur beschouwd:

 • Amelanchier
 • Chaenomeles
 • Cotoneaster
 • Crataegus
 • Cydonia
 • Eriobotrya
 • Malus
 • Mespilus
 • Photinia davidiana (Stranvaesia)
 • Pyracantha
 • Pyrus
 • Sorbus (ook S. intermedia)

Als bij de buren bacterievuur wordt gevonden heb jij ook een probleem

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met vruchtboomkweker Han Fleuren: Het probleem met bacterievuur is; ook al heb ik alles prima op orde, bij de buurman met een mindere teeltmoraal kan het gewoon voorkomen. Wordt er binnen 500 meter van mijn perceel bacterievuur gevonden, dan gaat mijn perceel wel op slot.

Je moet bacterievuur kunnen herkennen en bestrijden

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met vruchtboomkweker Han Fleuren: Je moet weten hoe je bacterievuur kunnen herkennen en je moet er mee weten om te gaan. Het voordeel ten opzichte van andere landen die aangeven geen bacterievuur te hebben (maar het blijkt er wel te zijn) is dat er een discussie over de ziekte op gang is gekomen.

Bacterievuur heeft ook gevolgen voor teeltbedrijven waar de ziekte niet speelt

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met vruchtboomkweker Han Fleuren: eigenlijk moeten we toe naar een systeem waarbij alles virusvrij is. Ook bedrijven waar bacterievuur niet speelt kunnen last krijgen van de ziekte. Buitenlandse afnemers nemen vooral samengestelde pakketten aan producten af. Wanneer bacterievuur wordt aangetroffen tijdens de export, dan worden ook de niet-gevoelige planten niet meer afgenomen, de afnemer gaat wel naar een andere exporteur.

Hoe herken je bacterievuur

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met Harm Horlings van boomkwekerij M. van den Oever: Bacterievuur lijkt op een soort verwelkingsziekte. Het begint in de toppen van de bomen, de takken worden zwart en er komt vocht uit de takken.

Regelmatig controleren op aantasting

Optimale omstandigheden voor bacterievuurbesmetting

Bekijk de linkBekijk de link

Een temperatuur van rond de 20 graden en een luchtvochtigheid boven 60% zorgen ervoor dat bacterievuur (Erwinia amylovora) zich goed kan verspreiden. Eventuele hagelbuien en storm maken het risico nog groter. Let in die omstandigheden goed op bruinzwart verkleuren, verdorren en verschrompelen van bladeren en twijgen bij gevoelige soorten als Crataegus, Cotoneaster en Malus. Verwijder zieke delen van de plant en stop deze direct in een plastic zak. Hiermee wordt versleping van de ziekte voorkomen. In de bufferzones moet de hele aangetaste plant vernietigd worden. De meest veilige manier om de zieke planten of delen ervan te vernietigen is verbranding.

Bacterievuur kan zich snel uitbreiden, zorg dat je verdachte planten direct verwijderd

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met vruchtboomkweker Han Fleuren: Ik kan me een perceel herinneren waarbij we dagenlang verdachte planten konden verwijderen. Uiteindelijk is het perceel maar geheel gerooid, omdat de ziekte bleef voortwoekeren. In een straal van 1 meter rond een besmette boom moet je ook alle gezonde bomen verwijderen.

Bij bepaald weer moet je preventief gaan controleren

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met vruchtboomkweker Han Fleuren: Bij broeierig weer of na een hagelbui in de zomer moet je preventief gaan controleren op bacterievuur. En als jij zelf of een keurmeester iets vindt in je perceel, ga er dan gelijk naartoe en pak het perceel aan.

Wortelopslag verwijderen is één van de maatregelen die je kan nemen

Bekijk de linkBekijk de link

Er zijn diverse cultuurmaatregelen die je als teler kan nemen om het risico op bacterievuur te beperken. Zo kun je onder andere door stelselmatig wortelopslag te verwijderen van gevoelige planten besmetting en verspreiding voorkomen.

Verwijder bacterievuur-gevoelige roosachtigen rond het bedrijf

Bekijk de linkBekijk de link

Probeer zoveel mogelijk bacterievuur-gevoelige planten, zoals roosachtigen, die rondom het bedrijf staan te verwijderen.

Ontsmetten van gereedschap

Je moet goed nadenken wat je doet bij bacterieaantastingen

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met keurmeester Coen Suilen: Bij bacterie-aantastingen moet je altijd schoon werken, je gereedschap ontsmetten en je moet goed nadenken bij alles wat je doet. Dit geldt ook wanneer je besmette planten van het perceel verwijdert.

Werk bij bacterieziekten altijd met gereedschap dat ontsmet is

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met keurmeester Coen Suilen: Werk bij bacterieziekten altijd met ontsmet gereedschap. Daarnaast moet je je altijd bewust zijn van de handelingen die je uitvoert.

Opsporen buiten bufferzones

Buiten de bufferzones kennen telers veel problemen met bacterievuur

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met vruchtboomkweker Han Fleuren: De paar boomkwekers die in de gebieden zitten met veel fruittelers en buiten de bufferzones hebben wel problemen. Fruittelers hebben niet te maken met afkeur, waardoor fruittelers bacterievuur niet zo'n probleem vinden.

Probeer ook buiten de bufferzones besmette planten te verwijderen

Bekijk de linkBekijk de link

Buiten de bufferzones is bestrijding van bacterievuur niet verplicht. Wel hebben boomkwekers en fruittelers er groot belang om besmette planten te verwijderen en vernietigen. Dit kan aantasting van productiepercelen voorkomen.

Cotoneaster en meidoorn verwijderen in bufferzones

Bekijk de linkBekijk de link

In de bufferzones is het verboden bepaalde soorten die vatbaar zijn voor bacterievuur aan te planten. Te weten: Planten van Cotoneaster salicifolius floccosus, Cotoneaster salicifolius, Cotoneaster watereri en de daartoe behorende cultivars en Photinia davidiana Meidoornsoorten Crataegus calycina (koraalmeidoorn), Crataegus laevigata (tweestijlige meidoorn) en Crataegus monogyna (eenstijlige meidoorn) met uitzondering van de cultivars.

Herkenning en infectieroutes van Xanthomonas Xap

Factsheet Xanthomonas arboricola pv pruni in Prunus sp.

Bekijk de linkBekijk de link

Besmetting van cultivars van Prunus laurocerasus door de bacterieziekte Xanthomonas arboricola pv pruni (Xap) kan plaatsvinden via besmet plantmateriaal, maar ook via water en nevel. Door vocht kunnen bacteriën uit bestaande bladvlekken meegenomen worden. Een andere belangrijke verspreidingsbron is contactoverdracht tijdens handelingen in het gewas. Deze factsheet van Productschap Tuinbouw informeert u over de aantasting en welke maatregelen u kunt nemen om eventuele schade zoveel mogelijk te beperken.

Xanthomonas Xap heeft grote impact

Bekijk de linkBekijk de link

De boomkwekerij kreeg in 2009 te maken met een groot aantal aantastingen van Xanthomonas arboricola pv pruni (Xap). Deze bacterieziekte veroorzaakt schade in Prunus-soorten. De impact van de maatregelen die erop gericht zijn om verspreiding met plantmateriaal te voorkomen, is groot. Van een productieplaats waarop een besmetting is geconstateerd, mogen één jaar geen planten van Prunus (met uitzondering van bladhoudende soorten bestemd voor directe verkoop aan de eindconsument), afgezet worden.

Xanthomonas kan voor grote problemen zorgen bij de teelt van Prunus

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met keurmeester Coen Suilen: Je moet blijven uitkijken met Xanthomonas in de teelt van vruchtbomen en bladhoudende prunussen. Het is verstandig voor een teler om zijn producten te spreiden op meerdere percelen in verband met besmetting.

Als er Xanthomonas wordt aangetroffen ligt afzet prunus stil

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met vruchtboomkweker Han Fleuren: Ik kan ervoor kiezen om de keuring van het uitgangsmateriaal te laten zitten. Wanneer er echter Xanthomonas wordt aangetroffen op het bedrijf, dan wordt je bedrijf stilgelegd met betrekking tot de export van prunussen en kom je erachter hoe belangrijk ziektevrij uitgangsmateriaal is.

Xanthomonas is te herkennen aan de pleksgewijze aantastingen

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met keurmeester Coen Suilen: Xanthomonas lijkt veel op hagelschot en is lastig te herkennen. Xanthomonas kun je wel herkennen aan pleksgewijze aantastingen.

Fytoplasma's

Meer fytoplasmaziekten in de vruchtbomenteelt verwacht

Bekijk de linkBekijk de link

Er zullen in de toekomst meer fytoplasmaziekten in de vruchtbomenteelt voorkomen, zegt Gerard Jongedijk van de Vermeerderingstuinen. "Fytoplasma's vinden het namelijk heerlijk als het warmer wordt. Het gaat om pear decline en appelproliferatie, ofwel appelheksenbezem. Beide ziekten worden overgebracht door bladvlooien. Er verdwijnen steeds meer middelen tegen deze overbrengers, dus de enige oplossing lijkt het ontwikkelen van resistente rassen." Fytoplasma's zijn bacteriën zonder celwand en worden overgebracht door een insect.

Pear decline

Pear decline herkennen

Bekijk de linkBekijk de link

Pear decline, ook wel aftakelingsziekte genoemd, is een ziekte die in Canada voor het eerst in 1948 is beschreven. De aantasting lijkt sterk op de in Nederland bekende zaailingziekte en verondersteld wordt dat het dezelfde ziekte betreft.

Pear decline toenemend probleem bij vruchtbomen

Bekijk de linkBekijk de link

Fytoplasma's zijn bacteriën zonder celwand en worden overgebracht door een insect, zoals een vlo. Pear Decline vormt, mede door het wegvallen van een middel (Mitac) voor de bestrijding van perebladvlo, een toenemend probleem bij zowel vruchtbomen als laanbomen. De quarantaineziekte wordt behalve door perebladvlo ook via oculaties en enthout overgebracht. Aantasting varieert sterk per bedrijf en jaar; in de teelt van vruchtbomen van enkele bomen tot 20%.

Heksenbezemziekte of appelproliferatie

Heksenbezem is lastig te herkennen omdat de symptomen niet altijd hetzelfde zijn

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met keurmeester Coen Suilen: Bij niet alle rassen zijn dezelfde symptomen te zien. Sommige rassen worden gekeurd puur op roodverkleuring, waarbij achteraf bleek dat het heksenbezem betrof.

Er zijn veel factoren waardoor Heksenbezem kan worden verspreid

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met vruchtboomkweker Han Fleuren: Er zijn diverse factoren waardoor heksenbezem kan worden verspreid. Ook al doe je het zelf goed, maar staat er ergens in de buurt een hoogstamfruitboom in bijvoorbeeld een weide, daar kan de ziekte inzitten. Deze kan worden verspreid door luizen of cicaden.

Als je roodverkleuring ziet, dan is er iets aan de hand

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met keurmeester Coen Suilen: Het is vooral een kwestie van 'zoek de tien kleine verschillen'. Niet iedereen kan ziekten herkennen. Roodverkleuring komt voor bij vele ziekten als kanker en heksenbezem. Ik heb wel eens gezegd: als er sprake is van roodverkleuring, dan is er iets aan de hand.

Heksenbezem kan een groot probleem worden voor bedrijven

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met vruchtboomkweker Han Fleuren: De maatregelen die worden opgelegd na ontdekking van heksenbezem zijn: de handel wordt stopgelegd tot het eind van het seizoen, er zijn extra controles die worden uitgevoerd door de PD, en mocht er weer heksenbezem worden aangetroffen dan gaat het bedrijf weer voor een jaar op slot.

Naar boven

Virussen

Herkenning en infectieroutes van virussen

Je neemt een bewust risico wanneer je niet met materiaal van vermeerderingstuinen kweekt

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met keurmeester Coen Suilen: Die keren dat er problemen waren met virussen was op bedrijven die enthout op de gok hadden meegenomen. Wanneer de partij werd vernietigd kwamen ze erachter welke risico's ze hadden genomen.

Als alle teeltbedrijven zelf goed controleren dan kun je problemen uitroeien

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met vruchtboomkweker Han Fleuren: Het hoort bij een goede bedrijfsvoering dat je het personeel blijft opleiden. Als de keurmeester een ziekte tegenkomt heb je als bedrijf een probleem. Daarom moet je de keurmeester voor zijn door zelf te controleren.

Minder vatbare cultivars

Gecertificeerd virusvrij uitgangsmateriaal

Bekijk de linkBekijk de link

Met gecertificeerd virusvrij materiaal komen zowel productie als kwaliteit op een hoger niveau te liggen door de betere groei, verminderde uitval, een uitstekende gezondheid, goede aanslag en betere voorspelbaarheid van de teelt. Langjarig onderzoek heeft aangetoond dat er bij vruchtbomenteelt sprake is van aanzienlijk productie- en kwaliteitsverlies (10% à 20%) bij viruszieke aanplant.

Virusvrij uitgangsmateriaal

Bekijk de linkBekijk de link

Virusvrij gecertificeerd materiaal biedt veel voordelen. Voor de boomkweker is de gezondheid en de vitaliteit van het door hem gebruikte uitgangsmateriaal van grote invloed op de resultaten in de kwekerij. Een betere aanslag en een vitale groei van het gewas resulteren in een hoger rendement. Op dit punt maakt het niet uit of het om vruchtbomen, laanbomen, sierbomen of sierstruiken gaat.

Geintegreerde bestrijding

Goed scouten voor beter effect geïntegreerde bestrijding

Bekijk de linkBekijk de link

Goed scouten vergroot de slagingskans van de geïntegreerde bestrijding. Andere 'Good Practices' zijn spuiten op het juiste moment en gebruik van advies- en waarschuwingssystemen.

Naar boven

Aaltjes

AM-vrij verklaring voor de export

Het is een keuze of je wel of niet AM-vrij materiaal verhandeld

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met vruchtboomkweker Han Fleuren: Wij moeten als bedrijf kiezen of we AM-vrij materiaal verhandelen of niet AM-vrij materiaal. Zouden we beide stromen verhandelen dan moeten deze stromen strikt gescheiden worden.

AM-vrijverklaring kan voordelig blijken te zijn bij export

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met vruchtboomkweker Han Fleuren: Je planten moeten AM-vrij zijn. Dit kan voordelig blijken te zijn in de export naar derde landen. Nederland kan hierdoor het enige land blijken te zijn dat kan exporteren zonder te spoelen.

Buiten de EU zijn er landen die AM-vrij zijn, dus een AM-vrijverklaring is belangrijk

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met vruchtboomkweker Han Fleuren: Wij hebben altijd moeten bemonsteren op AM omdat de gronddeeltjes verspreid kunnen worden. Op Europees niveau bestaat de regeling niet meer, alleen zijn er buiten Europa landen die nog wel AM-vrij zijn. Nederland is een exporterend land en moet dus een AM-vrij verklaring kunnen overleggen.

Infectieroutes van aardappelmoeheid

Teelt op AM-vrije percelen vanwege de export

Bekijk de linkBekijk de link

De EU stelt geen AM-eisen meer aan boomkwekerijproducten, vanaf 1 juli 2010. Met het oog op de export heeft het Productschap Tuinbouw echter een verordening vastgesteld die teelt op AM-vrije percelen voorschrijft.

Let op dat je personeel niet met materieel over AM-besmette percelen rijdt

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met vruchtboomkweker Han Fleuren: Als je een perceel pacht van 10 hectare waaruit blijkt dat een gedeelte besmet is met AM dan laat je het besmette gedeelte braak liggen. Je moet dan wel opletten dat je personeel met machines niet over het besmette gedeelte gaat rijden.

Start een teelt met schoon uitgangsmateriaal

Bekijk de linkBekijk de link

Hygiëne start bij een goede controle van het plantmateriaal.

Zelf monsters laten nemen

Neem voldoende bodemmonsters om aaltjes te bepalen

Laat op nieuwe hoeken altijd een aaltjesmonster nemen om de aaltjespopulatie te bepalen. De aaltjespopulatie kan plaatselijk sterk verschillen. Hoe meer monsters er worden gestoken op een hectare, hoe nauwkeuriger beeld u krijgt.

Beheersingsmaatregelen voor aaltjes

Aaltjesbestrijding door Tagetes

Bekijk de linkBekijk de link

Vooral Buxus en Prunus zijn zeer gevoelig voor houtwortellesieaaltjes. Uit onderzoek van PPO blijkt dat wortellesieaaltjes nog steeds het best bestreden kunnen worden door Tagetes. Zeker voor boomkwekerijen met aaltjesgevoelige gewassen is het verstandig om Tagetes op te nemen in het teeltplan. Niet alleen worden de aaltjes bestreden. De teelt van Tagetes is ook goed voor de structuur vanwege de intensieve beworteling en aanvoer van organische stof.

Vruchtwisseling met afrikaantjes of gras

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met Harm Horlings van boomkwekerij M. van den Oever: We gebruiken in de laanbomenteelt bij de vruchtwisseling drie mogelijkheden. De teelt van afrikaantjes, de teelt van soedangras en het gebruik van grasbanen.

Aaltjesschema.nl

Bekijk de linkBekijk de link

Op de website van Aaltjesschema kunt u meer informatie vinden over schadelijke aaltjes.