Let opJavascript is op dit moment uitgeschakeld. Schakel in voor fyto-ondernemerscheck.nl

Bepaal uw eigen risicosituatie

Onderwerp 1 van 4

Algemene bedrijfshygiëne
1.
Wordt in uw bedrijf regelmatig een analyse gemaakt van de gewassen en het risico op q-organismen en wordt gekeken waar in uw bedrijfssysteem er risico op besmetting is?
2.
Zijn er verschillende stadia van het gewas tegelijkertijd aanwezig op de tuin?
3.
Maakt u standaard jaarrond gebruik van een hygiëneprotocol (een vaste lijst van hygiënische handelingen) dat is afgestemd op uw gewassen?
4.
Is er jaarlijks een moment waarop het hele teelt- en watergeefsysteem gereinigd en ontsmet wordt?
5.
Heeft u een ontsmettingsmat bij binnenkomst? (Meerdere antwoorden mogelijk)
a. Wij hebben geen ontsmettingsmat
b. Alle karren gaan bij binnenkomst over een ontsmettingsmat
c. Alle personeel gaat bij binnenkomst over een ontsmettingsmat
6.
Houden alle leveranciers en andere bezoekers zich aan de hygiëneregels op uw bedrijf?
7.
Zijn alle medewerkers in uw bedrijf goed doordrongen van een goede hygiëne?
8.
Wat doet een medewerker als hij/zij een aantasting of onbekend organisme vindt? (Meerdere antwoorden mogelijk)
a. De medewerker verwijdert de aantasting zelf en gaat door met zijn werk
b. De medewerker roept de bedrijfsleider of degene verantwoordelijk voor gewasbescherming
c. De medewerker markeert het pad direct zodat collegas weg blijven
d. Geen van bovenstaande keuzes kloppen voor mijn situatie